I sundets pärla Helsingborg finns ett stort behov av transporter. Majoriteten av alla frukter och grönsaker som äts i Sverige passerar Helsingborg, vilket har gett upphov till en mängd fraktförare med Helsingborg som utgångspunkt. Det har också effekter på de lokala transporterna. Våra fordon är anpassade för stadens miljözon, som naturligtvis är viktig med hänsyn till mängden transporter i staden.

Alla behov

En stad med en hamn, två motorvägar och en järnväg under utveckling bjuder på alla typer av transporter. På vissa industriområdet är behovet konstant dygnet runt, då varorna har kort hållbarhet och omgående måste vidare från Helsingborg.

Alltid redo att transportera från Helsingborg

Vi har konstant jour för utvalda kunder i regionen, vilket ställer stora krav på organisationen. Det finns alltid någon som svarar i telefon och en chaufför är ständigt redo att köra med kort varsel. Vi är experter på transporter i Helsingborg. Oavsett om du behöver frakta ett paket eller femton pall så kommer vi att ta fram den bästa lösningen.